Információs szám
+36-1/283-8631
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  1201 Budapest, Wesselényi utca 28.

 • Levelezési cím
  1201 Budapest, Vágóhíd utca 65.

 • Telefon
  061-2838631

 • Fax
  061-2838631

 • E-mail
  amero@ameroalkusz.hu

 • Ügyvezető
  Szilasi Jenőné

 • Adószám
  13354914-1-43

 • Cégjegyzékszám
  01-09-731017

Fenntarthatóság
Utolsó módosítás: 2021.03.22
Társaságunk fenntarthatósági politikája, fenntarthatósági alapelvek
Társaságunk számára kifejezetten fontos, hogy lehetőségeihez mérten hatékonyan hozzájáruljon egy egészségesebb, ellenállóbb és fenntarthatóbb jövő kialakításához. Mindenkor különös figyelmet fordítunk arra, hogy megfeleljünk a ránk irányadó hatályos jogszabályi előírásoknak, így többek között a fenntarthatóság érdekében született szabályozásnak is. Erre tekintettel – figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 számú rendelete a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szabályozásban foglaltakat is – ezúton tesszük közzé fenntarthatósági politikánkat, amely politikánk középpontjában az áll, hogy mindennapi működésünkkel elősegítsük a fenntartható fejlődést, növeljük ügyfeleink bizalmát társaságunk és az általunk kínált szolgáltatás iránt.

Irodánk működtetése során klímatudatos és energiatakarékos módon járunk el, törekszünk a papírhasználatot belső és külső folyamataink digitalizációja révén csökkenteni és erre buzdítjuk a partnereinket is. Nyomtatáshoz környezetkímélő, újrahasznosított papírt igyekszünk használni. Műszaki berendezéseink beszerzésekor szem előtt tartjuk az energiatakarékosságot, irodánkban korszerű világítás és fűtésrendszer üzemel és szelektív hulladékgyűjtés valósul meg. Társaságunk vezetősége lehetőséget biztosít munkavállalói számára a távmunka alkalmazására, ezzel is csökkentve a munkába járással felmerülő környezetszennyező tényezőket.

Ügyfeleink tájékoztatása a 2019/2088 számú EU Rendeletben foglaltakra tekintettel
Tevékenységünk során többlépcsős folyamatban biztosítjuk ügyfeleink számára a magas színvonalú, elsődlegesen ügyfeleink érdekeit előtérbe helyező kiszolgálást. Az ügyféligényeknek megfelelő termékek (minden esetben több) összehasonlításával, a szükséges tájékoztatások megadásával, nyílt kommunikációval, a fenntarthatósági célokkal összhangban lévő megoldásokkal segítjük a befolyásmentes döntéshozatalt.

A befolyásmentesség biztosítása érdekében belső szabályozást is kidolgoztunk, amely kitér többek között a javadalmazási politikánkra is, így ügyfeleink számára teljes körűen biztosított az, hogy döntéseiket saját mérlegelési jogkörükben, befolyásmentesen hozhassák meg.

Fenntarthatósági szempontok érvényesülése a befektetési típusú biztosítások értékesítéséhez kapcsolódó tevékenység során
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy társaságunk biztosításközvetítőként az egyes magyarországi biztosító társaságok termékeire vonatkozó tanácsadó szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Ekként a termékekkel kapcsolatos fenntarthatósági információk tekintetében tevékenysége ellátása során a biztosító társaságok által nyújtott tájékoztatásra kénytelen hagyatkozni. Természetesen, amennyiben adott termékhez a terméket kínáló biztosító társaság fenntarthatósági tájékoztatást bocsát rendelkezésre, úgy azt társaságunk az ügyfelei részére átadja, illetve arról szóbeli tájékoztatást nyújt.

Fentieken túlmenően további integrációt társaságunk nem kíván és nem is tud végrehajtani a fenntarthatósági kockázatok közvetlen beépítésével összefüggésben, tekintettel arra, hogy e vonatkozásban nincs kikristályosodott jogalkalmazási gyakorlat, illetve az nem egységes, amelynek következtében nem tisztázott, hogy a társaságunkra irányadó egyéb szabályozásokkal mindez nem eredményezne-e összeférhetetlenségi kockázatot.

Társaságunk a fenntartási alapelveihez híven ugyanakkor figyelemmel kíséri a szabályozás gyakorlati átültetésének folyamatát és eredményeit, a tárgyban közzétételre kerülő hatósági és egyéb releváns, követendő útmutatásokat és tevékenységét ezek mentén szükség szerinti időközönként, de legkésőbb évente felülvizsgálja. Társaságunk kész folyamatain, működésén a fenntarthatósági célok érvényesülése érdekében szükség szerint alakítani. 
Minden jog fenntartva © 2013 Amero Biztosítási Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2024.05.17