Információs szám
+36-1/283-8631
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  1201 Budapest, Wesselényi utca 28.

 • Levelezési cím
  1201 Budapest, Vágóhíd utca 65.

 • Telefon
  061-2838631

 • Fax
  061-2838631

 • E-mail
  amero@ameroalkusz.hu

 • Ügyvezető
  Szilasi Jenőné

 • Adószám
  13354914-1-43

 • Cégjegyzékszám
  01-09-731017

Astra Biztosítóról információk
Utolsó módosítás: 2015.10.07

Már nem köthet biztosításokat a romániai Astra Biztosító hazai fióktelepe

nyomtatás

Budapest, 2015. szeptember 1. – A román Astra Biztosító magyarországi fióktelepénél nem köthetők újabb biztosítások, és a díjnemfizetés miatt megszűnt kötelező gépjármű-felelősség biztosítási szerződéseket is csak más piaci szereplőnél lehet újrakötni azután, hogy a román pénzügyi felügyelet hivatalosan is közzétette a biztosító engedélyvisszavonó határozatát.

Az összevont román pénzügyi felügyelet (ASF) hétfőn este a romániai hivatalos közlönyben megjelentette a Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító tevékenységi engedélyének visszavonásáról és a felszámolás elrendelésének kezdeményezéséről rendelkező határozatát.

Ez azt jelenti, hogy a román biztosító magyarországi fióktelepe (Astra Fióktelep) új biztosítási szerződéseket immár nem fogadhat be, a fióktelep vagy annak közvetítői nem köthetnek és közvetíthetnek újabb biztosítási szerződéseket. A díjnemfizetés miatt megszűnt vagy megszűnő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződéseket az érintett Astra-ügyfelek már nem az Astra Fióktelepénél, hanem más hazai biztosítónál kötelesek újrakötni – függetlenül attól, hogy a megszűnt kgfb szerződés évfordulója esetleg még nem érkezett el.

Az ügyfeleknek módjában áll kezdeményezni az Astra Fióktelepénél a még nem lejárt évfordulójú – például kgfb, lakás, casco – biztosítási szerződéseknek a két fél közös megegyezésével történő, akár azonnali megszüntetését. Kgfb-szerződés esetében a megszüntetés időpontját mindenképp szükséges összehangolni más biztosítónál történő ugyanezen időpontú szerződéskötéssel, különben a kieső időszakra az ügyfélnek magas fedezetlenségi díjat kell fizetnie. 

A kgfb kivételével az egyéb Astra nem-élet (pl. casco, lakás) biztosításokkal rendelkező ügyfeleknek – a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezése alapján – lehetőségük van arra is, hogy akár azonnal egy második biztosítást kössenek biztosítási fedezettel megvédendő vagyontárgyukra, kár esetén pedig szerződött másik biztosítótól igényeljék annak megtérítését.

Az ASF tájékoztatását követően az MNB haladéktalanul tájékoztatja a nyilvánosságot a felszámolás, kártalanítások, illetve egyéb folyamatok román jog szerinti lefolyásáról. A jegybank a román felügyelettel és valamennyi féllel történő egyeztetésen képviseli a magyar fogyasztók érdekeit. Az Astra Fióktelepére és a biztosítási szerződésekre vonatkozóan az ügyfelek tájékoztatása érdekében az MNB által készített fogyasztói kérdések és válaszok gyűjteménye a jegybank honlapján olvasható.

forrás:http://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/mar-nem-kothet-biztositasokat-a-romaniai-astra-biztosito-hazai-fioktelepe

A romániai Astra Biztosító hazai fióktelepe változatlanul fizeti a károkat

nyomtatás

Budapest, 2015. augusztus 27. – A román Astra Biztosító magyarországi fióktelepe köteles itthon helytállni a díjfizető ügyfelek által okozott károkért mindaddig, amíg Romániában el nem rendelik a biztosító felszámolását. A már bekövetkezett károkat érdemes mihamarabb jelezni a fióktelepnél, az MNB ugyanakkor elvárja, hogy utóbbi új ügyfélszerződéseket már ne kössön.

A romániai Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító – illetve annak magyarországi fióktelepe (Astra Fióktelep) – a tevékenységi engedélyének visszavonásáról rendelkező román pénzügyi felügyeleti döntés után (Sajtóközlemény: Kettős garanciavédelem a romániai Astra Biztosító fióktelep ügyfeleinek) is változatlanul köteles teljesíteni a biztosítási szerződésekből eredő kötelezettségeit és rendezni a díjfizető ügyfelek, illetve a vétlen károsultak kárait mindaddig, amíg a román bíróság el nem rendeli a biztosító felszámolását.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mai, az Astra Fióktelep vezetőivel történt egyeztetése nyomán is megerősíthető: a hazai fióktelep valamennyi kommunikációs csatornáján – online (www.astrabiztosito.hu), e-mailben vagy telefonon – a megszokott módon fogadja a kárbejelentéseket és kezeli az ügyfelek ügyeit.

A díjfizető ügyfelekkel szembeni károk rendezésére a biztosítónak a felszámolás elrendeléséig, illetve a román törvények előírása szerint ezt követően egy átmeneti időszakig (az ügyfélszerződések fennmaradásának időpontjáig) van kötelezettsége. Az e célra létrehozott romániai és magyar garanciaalapok csak ezt követően veszik át a kártalanítási feladatokat.

Javasolt, hogy kárigényüket mielőbb jelentsék be az Astra Fióktelephez a biztosító kárt szenvedett ügyfelei, illetve – a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) esetében – a károkozó biztosítottak mellett a vétlen károsultak is. Az MNB elvárja az Astra Fióktelepétől és a közvetítőktől, hogy ne kössenek és közvetítsenek újabb biztosítási ügyfélszerződéseket.

Célszerű, hogy az ügyfelek Astra-biztosításaikat évfordulóra felmondva más biztosítónál kössék újra, illetve maguk se kezdeményezzék új biztosítások megkötését itt. Amennyiben az Astra Fóktelep ebben együttműködik, lehetőség van a még nem lejárt évfordulójú – például kgfb – biztosítási szerződéseknek a két fél közös megegyezésével történő akár azonnali megszüntetésére is (kgfb esetében ezt szükséges összehagolni más biztosítónál ugyanezen időpontú szerződéskötéssel, különben a kieső időszakra az ügyfélnek magas fedezetlenségi díjat kell fizetnie).

Az MNB a román felügyelettel és valamennyi féllel történő egyeztetésen képviseli a magyar fogyasztók érdekeit. Az ügyfelek tájékoztatása érdekében a jegybank rövidesen a legfontosabb kérdéseket és válaszokat összefoglaló fogyasztóvédelmi tájékoztatót jelentet meg honlapján a témában.

Magyar Nemzeti Bank

forrás: http://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/a-romaniai-astra-biztosito-hazai-fioktelepe-valtozatlanul-fizeti-a-karokat

  
Minden jog fenntartva © 2013 Amero Biztosítási Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2024.02.15